λογο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γεωφυσικές Έρευνες και μελέτες
Διδασκαλία και εκπαίδευση φοιτητών
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Λίγα λόγια για το εργαστήριο Γεωφυσικής του ΕΚΠΑ

Αποστολή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής είναι:

 • Να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου πρακτική άσκηση και κατάρτιση στις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης/ ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων.

 • Να στηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας με σύγχρονα όργανα γεωφυσικών διασκοπήσεων και υπολογιστικές υποδομές.

 • Να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες γεωφυσικών εφαρμογών σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς ή πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Επιλεγμένες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Screenshot_1

Regional Gravity Model of Greece Based on Satellite, Marine and Terrestrial Data, Pure and Applied Geophysics.

Άνοιγμα
applsci-13-04932-g005

The Contribution of Near-Surface Geophysics for the Site Characterization of Seismological Stations, Applied Sciences.

Άνοιγμα
Screenshot_2

Investigation of the structural control of a deltaic valley with geophysical methods. The case study of Pineios river delta (Thessaly, Greece), Journal of Applied Geophysics.

Άνοιγμα
20220610_112155

Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
 • Γεωφυσική
 • Εφαρμοσμένη γεωφυσική
 • Μαθηματικές μέθοδοι στις γεωεπιστήμες
 • Διερεύνηση του εσωτερικού της Γης
 • Ήπιες μορφές ενέργειας: ηλιακή και αιολική ενέργεια - γεωθερμία
 • Διαστημικές τεχνικές και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στις γεωεπιστήμες
 • Γεωφυσική ρευστών και επαγόμενη σεισμικότητα
 • Τεχνική και περιβαλλοντική γεωφυσική
 • Εφαρμοσμένη γεωφυσική στη γεωλογία
 • Μέθοδοι έρευνας εντοπισμού ορυκτών πόρων
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμήματος γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος
 • Γεωλογικά εφαρμοσμένη γεωφυσική
 • Γεω-πληροφορική - χαρτογράφηση
 • Τεχνική και περιβαλλοντική γεωφυσική
 • Ανάλυση δεδομένων και γεωστατιστική
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων ΕΚΠΑ

Πρόσφατα Εφαρμοσμένα Προγράμματα

Map_2022

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Έρευνα για την αντιμετώπιση της εδαφικής αστάθειας της Τοπικής Κοινότητας Στροπώνων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Περισσότερες πληροφορίες
posterbase 05

Εργαλείο λήψης απόφασης μέτρων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και των ακραίων κυματικών επεισοδίων στην παράκτια ζώνη, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Περισσότερες πληροφορίες
20211117_113751

Τηλέμαχος-Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων

Περισσότερες πληροφορίες

τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου γεωφυσικής

jd
Δρ. Ιωάννης Αλεξόπουλος

Διευθυντής

Αναπλ. Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής - Τεχνικής και Περιβαλλοντικής Γεωφυσικής

Μάθετε περισσότερα

τζανης
Δρ. Ανδρέας Τζάνης

Μέλος ΔΕΠ

Καθηγητής Γεωφυσικής

Μάθετε περισσότερα

vallianatow
Δρ. Φίλιππος Βαλιανάτος

Μέλος ΔΕΠ

Καθηγητής Γεωφυσικής - Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Μάθετε περισσότερα

voulgaris
Δρ. Νικόλαος Βούλγαρης

Μέλος ΔΕΠ

Καθηγητής Σεισμολογίας - Τεχνικής Σεισμολογίας -  Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Μάθετε περισσότερα