λογο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γεωφυσικά Όργανα

 • 24κάναλος ψηφιακός σεισμογράφος GEOMETRICS SmartSeis SE Underground Seismic Imaging Syste
 • 48κάναλος ψηφιακός σεισμογράφος GEOMETRICS StrataView
 • Γεωηλεκτρική Μονάδα IRIS SYSCAL Pro + Split Unit SW48
 • Μονάδα Ηλεκτρικής Τομογραφίας ABEM Instrument AB, LUND Imaging System
 • Βαρυτόμετρο Lacoste & Romberg G-496
 • Πρωτονικά Μαγνητόμετρα GEOMETRICS Inc. G-856 Memory-MagTM
 • Μαγνητόμετρο Geometrics G-858
 • Ground Penetrating Radar (GPR) DVL-500N της Sensors & Software με κεραία Noggin 100MHz
 • Ηλεκτρομαγνητική συσκευή GEONICS Ltd EM-31
 • Δέκτης GNSS (Global Navigation Satellite System) Kolida K5 UFO, 965 channels

Επιστημονικός-βοηθητικός Εξοπλισμός

 • Σεισμική πηγή επιταχυνόμενου "πίπτον βάρους" GEODEVICE AWD-33 PS 
 • Σεισμική πηγή τύπου "Πίπτον Βάρος" SOILTESTI Inc., Shock Generator R-250
 • Σεισμική πηγή Buffalo Gun
 • Σεισμική πηγή για γεωτρήσεις VIBROMETRIC OY, MH60 (upgraded)
 • Μηχανική σεισμική πηγή επιφανείας S
 • Διάφορες σεισμικές πηγές επιφανείας παραγωγής P & S κυμάτων (σεισμικά σφυριά κ.ά.)
 • Γεώφωνα επιφανείας οριζόντιας & κατακόρυφης συνιστώσας διαφόρων συχνοτήτων
 • Αλυσίδα 8 τριαξονικών γεωφώνων για γεωτρήσεις VIBROMETRIC OY ZYZ-44/C6 (upgraded)
 • Rollalong Switch GEOSTUFF RS-96/24
 • Γεωσεισμικά & γεωηλεκτρικά καλώδια διαφόρων αναπτυγμάτων & εξόδων μέτρησης
 • Ζυγοί ακριβείας και συσκευές μέτρησης εργαστηριακής πυκνότητας γεωλογικών δειγμάτων
 • Αυτοκίνητο Ford Transit, τύπου Van
 • Εξοπλισμός προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης
 • Πλήρες οργανωμένο εργαστήριο συντήρησης & αναβάθμισης των γεωφυσικών συσκευών και επιστημονικού εξοπλισμού

Λογισμικά επεξεργασίας γεωφυσικών μετρήσεων

 • Λογισμικά επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων GEOGIGA Seismic Pro & GEOMETRICS Seisimager
 • Λογισμικά επεξεργασίας Γεωηλεκτρικής Τομογραφίας GEOTOMO Res2DInv & Res3Dinv
 • Λογισμικό υποστήριξης βαρυτικών & μαγνητικών δεδομένων GEOSOFT Oasis Montaj
 • Εργαστηριακός χώρος με 5 θέσεις εργασίας σε Η/Υ