λογο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

1. Μήτσικα Γ., σε εξέλιξη. Διερεύνηση της γεωπεριβαλλοντικής υποβάθμισης και του κοινωνικού και του οικονομικού αντικτύπου που οφείλεται στον κίνδυνο της εδαφικής παραμορφώσης.
2. Γιαννόπουλος Ι., σε εξέλιξη. A multiparametric approach on the development and evolution of a karstic geoenvironment: The case of Petroto karstic system (Northern Greece).

2. Δίλαλος Σ., 2018. Application of geophysical technique to the investigation of tectonic structures in urban and suburban environments. A case study in Athens basin. Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

1. Γκόσιος Β., σε εξέλιξη. Ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων γεωσεισμικών και γεωηλεκτρικών τομογραφικών διασκοπικών τεχνικών, για τη διερεύνηση σύνθετων γεωλογικών δομών. Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
2. Γιαννόπουλος Ι., 2023. Επιφανειακή γεωφυσική διασκόπηση για τη διερεύνηση επέκτασης του καρστικού αγωγού Αλιστράτης (Ν. Σερρών). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
3. Μήτσικα Γ., 2020. Διερεύνηση των φυσικογεωγραφικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης Δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία), με χρήση μεθόδων τηλεανίχνευσης (γεωφυσική διασκόπηση – ανάλυση δορυφορικών εικόνων). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
4. Σουγλάκος Ν., 2019. Λεπτομερής γεωφυσική διασκόπηση στην αρχαιολογική πανεπιστημιακή ανασκαφή Μαραθώνα Αττικής (θέση Πλάσι). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
5. Μιχελιουδάκης Δ., 2014. Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων και τεχνικών στη διερεύνηση ρηχών γεω-δομών γεωτεχνικού ενδιαφέροντος. Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
6. Ζαλούμη Ε., 2012. Διαχρονική παρακολούθηση επιφανειακών μεταβολών σε ενεργά ρήγματα με τη χρήση επίγειου LiDaR και γεωφυσικών διασκοπήσεων. Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
7. Δίλαλος Σ., 2009. Διερεύνηση υδρογεωλογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών με γεωφυσικές μεθόδους, σε επιλεγμένες θέσεις της νήσου Χίου. Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Τ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Muskaj I., 2023. Application of Ground Penetrating Radar (GPR) technique for archaeological investigations in the region of Plasi, Marathon (Attika). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
2. Χαραλαμποπούλου Α., 2023 Εφαρμογή γεωηλεκτρικής τομογραφία για τη διερεύνηση των υπεδαφικών συνθηκών στη θέση θεμελίωσης του νέου κτιρίου της οδοντριατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.

3. Μαρκασιώτη Π., 2021. Γεωηλεκτρική διασκόπηση σε επιλεγμένη θέση της αρχαιολογικής ανασκαφής του ΕΚΠΑ στο Πλάσι (Μαραθώνας Αττική). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
4. Γκόσιος Β., 2021. Επιφανειακή γεωσεισμική διασκόπηση στη θέση του υπό ανέγερση κτηρίου του τμήματος Ι.Θ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. Πανεπιστημιόπολη (Ζωγράφου). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
5. Γιαννόπουλος Ι. & Βητόπουλος Ν., 2020. Γεωφυσική διασκόπηση σε επιλεγμένη περιοχή (γναφείο) στην αρχαιολογική πανεπιστημιακή ανασκαφή Μαραθώνα Αττικής (θέση Πλάσι). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
6. Μπλαγκόεβα Τ., 2020. Γεωφυσική διασκόπηση σε επιλεγμένη περιοχή (τοιχία) στην αρχαιολογική πανεπιστημιακή ανασκαφή Μαραθώνα Αττικής (θέση Πλάσι). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
7. Λιάσκου Ι. & Πετράς Α. 2019. Γεωφυσική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο των Ροδαφνιδίων (ν. Λέσβου). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
8. Τασούλα Έ. & Χιώτη Η., 2017. Εφαρμογή γεωηλεκτρικής διασκόπησης στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Κάρλας (ν. Λάρισας). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
9. Καλαμπόκη Ε, 2016. Συνδυασμένη γεωφυσική διασκόπηση στην αρχαιολογική θέση «Μάναρη» ν. Αρκαδίας. Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.
10. Μήτσικα Γ., 2016. Εφαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου παροδικών πεδίων (ΤΕΜ) στην περιοχή της λίμνης Κάρλας (ν. Λάρισας). Επιβλέπων: Αλεξόπουλος Ι.