λογο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Έρευνα για την αντιμετώπιση της εδαφικής αστάθειας της Τοπικής Κοινότητας Στροπώνων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων», Φορέας ανάθεσης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Επιστ. Υπεύθυνος: Αλεξόπουλος Ι., Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
 2. «Επιφανειακή Γεωφυσική έρευνα στη θέση του υπό κατασκευή κτηρίου ερευνητικών εργαστηρίων της οδοντιατρικής σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (Γουδή)». Επιστ. Υπεύθυνος: Αλεξόπουλος Ι., Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
 3. «Εργαλείο λήψης απόφασης μέτρων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και των ακραίων κυματικών επεισοδίων στην παράκτια ζώνη, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή». Φορέας ανάθεσης: ΕΣΠΑ, Επιστ. Υπεύθυνος: Αλεξόπουλος Ι., Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
 4. «Τηλέμαχος-Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων», Φορέας ανάθεσης: Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Επιστ. Υπεύθυνος: Βούλγαρης Ν., Καθηγητής ΕΚΠΑ.
 5. «Λαέρτης» - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Φορέας Ανάθεσης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγ. Ε. Λέκκας.
 6. «Υποέργο 8: Εκτέλεση με Ίδια Μέσα Δ4 ΕΚΠΑ -Συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην υποδομή Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης με τίτλο «HELPOS -Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας», Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστ. Υπεύθυνος: Παπαδημητρίου Π., Καθηγητής ΕΚΠΑ
 7. Γεωπεριβαλλοντική Έρευνα της Παράκτιας ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Φορέας Ανάθεσης: Ολύμπια Γκολφ Κλαμπς ΑΕ, Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγ. Σερ. Πούλος
 8. Γεωπεριβαλλοντική Έρευνα της Παράκτιας ζώνης του κεντρικού Κυπαρισσιακού Κόλπου με σκοπό τη διερεύνηση ύπαρξης παλαιού αιγιαλού στην περιοχή της Παραλίας του οικισμού Αγίου Νικολάου του τ.δ. Ζαχάρως, του νομού Ηλείας. Ιδιωτικός Φορέας Ανάθεσης, Επιστ. Υπεύθ. Καθηγ. Σερ. Πούλος
 9. Γεωπεριβαλλοντική έρευνα της παράκτιας ζώνης του Κυπαρισσιακού κόλπου με σκοπό τη διερεύνηση ύπαρξης παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «Γιαλοχώραφο» στο νότιο τμήμα της παράλιας του τ.δ. Κακόβατου του Δήμου Ζαχάρως του νομού Ηλείας. Ιδιωτικός Φορέας Ανάθεσης, Επιστ. Υπεύθ. Καθηγ. Σερ. Πούλος
 10. Ανάπτυξη, εφαρμογή και δημοσιότητα γεωφυσικών περιβαλλοντικών ερευνών. Επιστ. Υπεύθ. Αναπλ.. Καθηγ. Ι. Αλεξόπουλος
 11. Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Αβδήρων και Ξάνθης (ΑΠΑΞ). Φορέας Ανάθεσης: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης
 12. «Χαρτογράφηση σεισμικών κινδύνων στις περιοχές Φαρσάλων και Αλμυρού Μαγνησίας - Γεωφυσική έρευνα κατά μήκος του χαλύβδινου αγωγού μέσης πίεσης στην περιοχή των Φαρσάλων», Φορέας ανάθεσης: ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε., Επιστ. Υπεύθυνος: Λέκκας Ε., Καθηγητής ΕΚΠΑ.
 13. «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες της ΛΘ΄ Ε.Π.Κ.Α. στο Νομό Αρκαδίας: Γεωφυσική διασκόπηση στις θέσεις “Αμπελάκι – Κλαράκι” και “Μάναρη” και ενημέρωση της αρχαιοχωρικής βάσης δεδομένων “Καλλιστώ” της Εφορείας, στο πλαίσιο του έργου «σύμβαση παραχώρησης, μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση – λειτουργιά – συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», Φορέας Ανάθεσης: ΛΘ΄ Εφορεία προϊστορικών & κλασικών αρχαιοτήτων, Επιστ. Υπεύθυνος: Τσάτσαρης Α., Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών.
 14. «Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο Κυπαρισσίων Μεγαλόπολης (στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας ΔΕΗ Α.Ε. - ΛΘ' Εφορεία προϊστορικών & κλασικών αρχαιοτήτων) και ενημέρωση της αρχαιοχωρικής βάσης δεδομένων “Καλλιστώ” της εφορείας», Φορέας Ανάθεσης: ΛΘ' Εφορεία προϊστορικών & κλασικών αρχαιοτήτων, Επιστ. Υπεύθυνος: Τσάτσαρης Α., Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών.
 15. «ForOpenForests – Διατήρηση Δασών και Δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας». Φορέας Ανάθεσης: Ευρωπαική Ένωση – LIFE11 NAT/GR/1014, Επιστ. Υπεύθυνος: Γεωργίου Κ., Καθηγητής ΕΚΠΑ
 16. Water resources management of coastal agricultural environments – Resilience of climate change impacts - AGROCLIMA. Greek Ministry of Education and Religious Affairs, GSRT, 2007-2013 SYNERGASIA, UoA partner, Scientific responsible Assoc. Prof. Ser. Poulos.
 17. «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα ποτάμια δέλτα. Εφαρμογή στην περίπτωση του δέλτα του ποταμού Πηνειού (Θεσσαλίας)», Φορέας Ανάθεσης: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιστ. Υπεύθυνος: Πούλος Σ., Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ.
 18. Παράκτια γεω-περιβάλλοντα και κλιματική αλλαγή (με έμφαση στα ακραία καιρικά φαινόμενα)». Συντονιστής Αναπλ. Καθ. Σ. Πούλος (Κύρια Ερευνητική Ομάδα: Σ. Πούλος, Π. Νάστος, Ι. Αλεξόπουλος)
 19. Διαχρονική παρακολούθηση επιφανειακών μεταβολών σε ενεργά ρήγματα με τη χρήση επίγειου LiDaR και γεωφυσικών διασκοπήσεων. Επιστ. Υπεύθ: Επικ. Καθηγητής Αλεξόπουλος Ιωάννης.
 20. Monitoring for Soil Protection – SOILPRO. LIFE08/IT/000428, Φορέας Ανάθεσης: ΕΕ. Επισ. Υπεύθυνος: Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος.
 21. «Διερεύνηση των παρατηρηθεισών εδαφικών υποχωρήσεων στις περιοχές Φαρσάλων και λεκάνης ανατολικής Θεσσαλίας (Κάρλα) με γεωφυσικές μετρήσεις», Φορέας Ανάθεσης: Ο.Α.Σ.Π., Επιστ. Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Τ., Καθηγητής ΕΚΠΑ
 22. «Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών περιοχών της Βόρειο-Ανατολικής και Νότιο-Κεντρικής νήσου Χίου, με τη συνδρομή γεωφυσικών διασκοπήσεων, για την εκτέλεση εκμεταλλεύσιμων υδρογεωτρήσεων», Φορέας Ανάθεσης: Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Επιστ. Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Τ., Καθηγητής ΕΚΠΑ
 23. «Συνδυασμένη χρήση Γεωφυσικών και Γεωλογικών δεδομένων στην Περιβαλλοντική Διερεύνηση Παράκτιων Υδροβιότοπων, με την υποστήριξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΕΠΘ (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ), Επιστ. Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Τ., Καθηγητής ΕΚΠΑ.