λογο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Home > > Contact

Ταχυδρομικά Στη Διεύθυνση: Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας,
Τμήμα Γεωλογίας Και Γεωπεριβάλλοντος,
Πανεπιστημιόπολη, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου

Τηλεφωνικά: 210 7274106

Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail): jalexopoulos@geol.uoa.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλεξόπουλος Ιωάννης